1949 - 2006

Joop is in juni 2006 overleden.

Recenties

1977

1977

Joop van Rijsbergen.

Etsen, droge naald, tekeningen en lino's van Joop van Rijsbergen in de kashal van de NMB in Tilburg.

 

Laat ik beginnen met op te merken dat het me aangenaam verrastte dat beeldend kunstenaar Joop van Rijsbergen uit Oudenbosch de moeite heeft genomen om in de begeleidende catalogus zijn werken uitvoerig toe te lichten. Dat maakt het beschouwen en doorgronden van het gebodene een stuk gemakkelijker; want , in alle eerlijkheid, in veel gevallen is een dergelijke explicatie vrijwel onontbeerlijk. En dan wel speciaal daar waar het het abstracte en niet toegankelijke product betreft; vrijwel alle beeldende kunstenaars hebben een motief, een duidelijk vertrekpunt voor hun creatie, en het is aangenaam en duidelijk wanneer de beschouwer "dat geheim" kan en mag delen, opbouw en structuur krijgen door die motivatie veel meer directe zeggingskracht, het magische luik (dat er wat mij betreft best op mag blijven; vorm, formaat, kleur en motief vormen op zich al wezenlijke bestanddelen der modern art) valt eraf; het werk spreekt ineens een "taal", waardoor dan ook een groter blikveld (lees interesseveld in aantal) bereikt wordt. Van Rijsbergen heeft dat goed begrepen; hij begeleidt op heldere wijze tekstueel zijn - voornamelijk - grafische bladen.

 

De tweede verrassing welke mij te wachten stond is de leeftijd van de maker der werken. In eerste, en naar ik dacht onomstotelijke, instantie meende ik te doen te hebben met een midden vijftiger (wellicht zestiger) vanwege die poëtische en gevoelsmatige verklarende tekst, maar ook doordat afwerken der bladen, het daarondergeschrevene en in koper gegraveerde nummering der lijsten mij het dwaalspoor der oudere en vooral rijpere meesters deden opsturen. Niets blijkt minder waar; Joop van Rijsbergen is (nog maar) pas 27 jaar! Wellicht dat hij na zijn opleiding op St.Joost in Breda door zijn leermeesters Sleper, Michielsen, Gerrit de Morée en Chris Brand nog zodanig beïnvloed werd dat de "echte" liefde voor de beeldende kunst hem op traditionele, klassieke wijze werd aangereikt? Het is toch wel frappant dergelijke , met een zo statige rust omgeven en afgewerkte , bladen van een 27-jarige tegen te komen. Tot zover de twee eerste verrassingen.

 

De derde en laatste verrassing ligt dan tenslotte verscholen in het feit dat de grafiek van Van Rijsbergen de toets der kritiek in ruime mate het hoofd weet te bieden; spelend met innerlijke conflicten, gedachtenwerelden, psychologischeverhoudingen en verschuivingen en zo maar vragen van louter filosofische aard laat hij traditioneel realistische bladen de ets-pers verlaten, goed getekend, telkens een ander vraagstuk of onderwerp aanroerend, ook in de techniek variabel. Van Rijsbergen toont in de eerste plaats kijk- en speurwerk, met enkele "opgelegde" werken, zoals de gouache "het buitenhuis" waarbij hij de bizarre herwaardering van het wonen in de vrije natuur cynisch afbeeldt.

Mijn favoriete prenten zijn (in volgorde): "kattesprong" (kleurtekening van ongekende klasse, de kat "springt"er zo af, niet te koop), "ik kan toch opstijgen"( vanwege eenvoud en knappe opbouw) en "soms weegt het zwaar de beesten in te tomen"( idem).

 

Henk van den Anker, 't Nieuwsblad van het zuiden, vrijdag 4 februari 1977.

1980

1980

Hallucinatoire etsen Joop van Rijsbergen.

 

In het restaurant van het Eurohotel in Leeuwarden heeft de graficus Joop van Rijsbergen uit Oudenbosch ( NB ) ruim veertig etsen, gravures en mezzotinten opgehangen, die getuigen van vakmanschap en een grote fantasie. Zijn voorstellingen doen denken aan dromen, dagdromen en hallucinaties. Er heerst een appocalyptische sfeer in het werk: een wereld die gedoemd is ten onder te gaan.

Het zijn min of meer visionaire beelden en het is dan ook geen wonder dat Van Rijsbergen ook science-fiction-achtige elementen in zijn werk betrekt. De kunstenaar geeft duidelijk blijk van angst en twijfel ten opzichte van de toekomst van de wereld. Van (melo)dramatisch gevoel is hij evenmin ontbloot, getuige de titels als "Is daar nog iemend in leven?", "Spieders tussen de coullisen", "Soms valt het zwaar de beesten in te tomen", "Je mag nog niet verder zien"en "Onzeker vertrek naar de droomplaneet".

Van Rijsbergen weet zijn gevoelens uitnemend vorm te geven, want hij tekend goed en is in grafische technieken goed onderlegd. Speciale vermelding verdienen de mezzotinten, een techniek die je niet iedere dag meer tegenkomt.

 

Sikke Doelen, Leeuwarder courant, vrijdag 17 oktober 1980.

1981

1981

Meeslepend werk van Joop van Rijsbergen.

 

Gelijktijdig met het Markiezenhof, organiseert de stichting "Etcetera" een expositie en beide zijn gewijd aan een graficus.

Escher in het Markiezenhof en Joop van Rijsbergen bij de stichting "Etcetera".

Joop van Rijsbergen komt uit zijn werk naar voren als gevoelig, soms heftig en ook een fouten makend mens. Gelukkig fouten makend in zijn menselijke wereld, dit in tegenstelling tot de wereld van Escher: kil, mathematisch en perfect. Het werk van Van Rijsbergen tovert de toeschouwer een nieuwe wereld voor, een wereld ondergedompeld in werkelijkheid, fantasie en het fantastische. Bij het bekijken van het werk vloeien deze gegevens door en in elkaar. De kunstenaar licht de sluier van zijn wereld op en laat ons een werkelijkheid ervaren die je steeds meer boeit en meetrekt, als maar verder in die wereld. We zweven met hem langs de rand van de wereld zoals we die kennen, vaak eroverheen ziend en daar allerlei sagen, mythen, science-fiction en droomwerelden ontmoetend.

Met groot gevoel voor zijn materiaal: lino's, gravures en etsen verhaalt Joop van Rijsbergen zijn gevoelens. Fluwelige zwarten in het ene werk. Sprankelend volle kleuren in zijn kleuretsen: volledig geïntegreerd en het werk versterkend. Witten, die zeer geraffineerd meespelen in tegenstelling tot de bedrukte delen. Vaak barok van tekening, maar met een vaste hand en overtuigend neergezet. Een tentoonstelling die meesleept in zijn onderwerpen en de bewoording hiervan in de vorm. De stichting "Etcetera" brengt hier een tentoonstelling van niveau.

 

Expositie van Joop van Rijsbergen in Etcetera Bergen op Zoom.

door: Guido Hommes, Brabants Nieuwsblad , donderdag 5 februari 1981

1993

1993

Grensgebied

 

De Oudenbossche graficus Joop van Rijsbergen ( 1949 ), van wie Galerie De Mollegengen in Bergen op Zoom nu 26 werken in huis heeft, blijft trouw aan zichzelf. Al jaren geeft hij in zijn etsen het grensgebied tussen het bewustzijn en de sprookjeswereld weer. Consequent blijft hij bezig met het verfijnen van zijn techniek die door de jaren heen op een griezelig hoog peil is komen te staan. Van Rijsbergen drukt zijn platen in één keer af, hij gebruikt geen drukgangen. Om de kleuren gescheiden te houden zaagt hij de etsplaten vaak in stukken, die elk met een eigen kleur worden geïnkt. Zijn thema's blijft hij halen uit de wereld van legenden en mythen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn etsen veelal een narratief karakter hebben. Telkens vraag ik me bij het beschouwen van zijn werk af hoe het komt dat hij nog nooit de opdracht heeft gekregen een groot sprookjesboek te illustreren. hij zou er geknipt voor zijn . Toch dringt zelfs bij Joop van Rijsbergen af en toe De Moderne Wereld door. In prenten als 'Betweteraars' en '(D)Waasland' valt zoiets als kritiek op de milieuvervuiling waar te nemen. Niet dat Joop rabiaat te keer gaat, nee de landschappen in bijvoorbeeld de genoemde werken zijn vanwege de uitlaatpijpen in het decor slechts subtiel dreigend. Prachtig vind ik weer ' Het zijn niet allen winnaars', dat twee raven toont bij een lichtjes ondergesneeuwd dood konijn. Hoewel Van Rijsbergen een boeiend illustrator zou zijn heeft hij wat mij betreft zijn 'hoofdfiguren' niet nodig. In de vorig jaar vervaardigde ets 'Daar vond zij Heer Halewijn' is geen mens te zien, maar daardoor wordt de afbeelding alleen maar suggestiever. Ook andere prenten, die geen mensen of dieren vertonen, bevallen me hier zeer. "Lege' bladen als 'Maanlantaarn' en 'Maanlichte stilte' zij heel mooi.

 

Bert Bevers in 'de Bergenaar' - 22 mei 1993.

"Ik heb vannacht zo vreemd gedroomd"

"Ik heb vannacht zo vreemd gedroomd"Van 6 augustus tot 14 september 2004
exposeert Joop van Rijsbergen (Oudenbosch, 1949) zijn grafische werk in de raadzaal van het gemeentehuis te Oudenbosch.
Joop toont een boeiend overzicht van zijn prenten vanaf circa 1980 tot heden onder de titel "Ik heb vannacht zo vreemd gedroomd".

Joop heeft de opleiding Grafiek aan kunstacademie St. Joost in Breda gevolgd, waar hij door oud-docent Jan Sleper uitgedaagd is tot het graveren. Graveren komt van het Griekse 'grapho'. Dit betekent: het inkrassen of schrijven in koper of zink. Joop behoort tot de weinige ambachtelijk artistieke graveurs die in ons land werkzaam zijn.

Het graveren is een intensieve arbeid. Joop kan rustig een maand lang, dag in dag uit, werkzaam zijn aan een plaat. Dat moet met nauwkeurigheid en geduld gebeuren, want de gravuretechniek laat geen ruimte voor fouten. Een onbedoeld gestoken lijn is namelijk niet te herstellen. Wanneer de plaat gereed is, dus de tekening in de plaat gekrast is, dan wordt die met inkt ingewreven en afgedrukt op papier. Joop gebruikt naast zwarte inkt ook gekleurde inkt om de sfeer of emotie van een voorstelling te benadrukken.

De voorstellingen verbeelden de vragen die Joop zich uit verwondering stelt. Hij geeft geen antwoorden. Zijn werk is toegankelijk voor het publiek, want het is realistisch werk. Al betreft het niet de zichtbare werkelijkheid zoals wij die kennen in het alledaagse leven. Joop wordt geïnspireerd door sprookjes, sagen, mythen en legenden. Vanuit die gedroomde en fantasierijke wereld wordt de emotionele spanning bij Joop gevoed. En het is die spanning die Joop aanzet tot het maken van nieuwe beelden. Beelden die de werkelijkheid verruimen. De toeschouwer kan de verbeelding van Joop's (droom)wereld zelf aanvullen vanuit de eigen fantasie en een eigen verhaal construeren.

U bent welkom om de wondere wereld van Joop van Rijsbergen te bezoeken.

exposities

 1972      Tilburg                        galerie "Cur Non"                                          
 1973Heusdenacademieproject 
 1974Breda 
 

Amsterdam

"Start '74"
 1975

Oudenbosch

Vossenberg

 1976Oud-Gastelgalerie West-Brabant
 1977Bodegraven

galerie "de Boog"

 TilburgNMB
 Roosendaal

"Tongerloohuys"

 Oisterwijk

galerie "Insaid"

 1978MiddelburgZeeuws Kunstenaars Centrum
 Bodegravengalerie "de Boog"
 Dordrecht"Kijk over d'n dijk"
 BredaKunsthuis
 1979GronsveldL'Orangerie
 AmsterdamKunsthuis
 OudenboschRabobank
 1980Etten-Leur"de Nobelaer"
 Eindhovengalerie "het Theehuis"
 Valkenburg"De Franse Molen"
 Delftgalerie "de Ploemp"
 LeeuwardenEuro Hotel
 1981Bergen op Zoom"Etcetera"
 TilburgStadsschouwburg
 1982Elst " 't Wapen van Balfren"
 Kerk Avezaath"de Keulse Pot"
 Beekvliegveld Beek
 Maastrichtgalerie Gadiot
 1983Dordrechtgalerie "Witt"
 TholenGasthuis kapel
 's HertogenboschProvinciehuis, groepsexpositie
 MaarheezeSmeltkroes
 OirschotGemeentehuis
 HeeschGemeentehuis
 's HertogenboschProvinciehuis
 PrinsenbeekGemeentehuis
 Dordrechtgalerie "Witt"
 1984Oudenbosch Gemeentehuis
 DinteloordGemeentehuis
 Waalwijk"de Leest"
 EindhovenP.O.C. groepsexpositie VBBKZN
 Dordrechtgalerie "Witt"
 Veenendaal 
 1985Roosendaalpolikliniek Franciscusziekenhuis
 Haarlemgalerie "Grafieker"
 OosterhoutIntergas
 1986's HertogenboschOcé
 Bergen op Zoom"Etcetera"
 Delfshavengalerie "la Bohème"
 's GravenhageRoeland Grafiekgalerie
 Amnestie International"de Noodzaak in beeld"
 1987Bergen op Zoom Markiezenhof "Salon van Bergse Kunstenaars"
 NaardenBesant hal
 ApeldoornT.N.O. galerie
 Rotterdamgalerie "La Bohème"
 Bergen op Zoom De Groot Atelier
 Ijselmonde 
 Deurne

"de Wieger"

 Den BoschCasino
 Tilburg

Stadsschouwburg

 AmsterdamEfficiencybeurs
 1988Sliedrecht"Waerthove"
 Hoeve

L'Hermitage

 RoosendaalHotel Central
 Eindhoven

generaal Appelmarkt

 1989Rotterdamgalerie "La Bohème"
 Bergen op Zoom galerie "'t Klokhuis"
 1990OosterhoutIntergas
 Bergen op Zoomdagblad De Stem tournee

"Brabantse Kunstenaars over van Gogh"

 1991OosterhoutKijkhuis
 Bergen op Zoom"Etcetera", groepsexpositie
 

Delfshaven

galerie "La Bohème"
 

Capelle aan de Ijssel

Artishocking
 1992Oosterhout 
 1993Gilze 

galerie "de Ringeloor"

 Bergen op Zoom"Mollegange"
 1994Etten-Leur

Drukkersmuseum

 

Utrecht

Holland Art 

 

Gent   België

Lineart 

 1995

Gilze

galerie "de Ringeloor" 

 

Oudenbosch

 
 Oosterhout

Intergas 

 

Hoeven

Volkssterrenwacht

 1996

Kaatsheuvel

Gemeentehuis 

 

Oudenbosch 

Fidei et Arti 

  

A-line

 1997

Oudenbosch 

gemeentehuis 

 1998

Roosendaal 

stadskantoor

 1999

Putte België

 
 Capelle aan de Ijssel

Artischocking

 2000

Maastricht 

kunsthuis Theo Hubens 

 

Bergen op Zoom

galerie "de Rietpen" 

 2001

Purmerend

theater "Purmarijn" publieksprijs

 

Willemstad 

galerie Metzemaekers 

 2002Oudenbosch

polikliniek

 

Klundert 

galerie P5 

 2003

Zevenbergen 

Quatre Saisons 

 

Heerle 

beeldentuin Jes 

 

Roosendaal

Artotheek 18, kunstkamer

 Willemstad

Fair

 2004

Oudenbosch

gemeentehuis
 

Willemstad

fort Sabina

 

Roosendaal

St. Janskerk 

 2005

Roosendaal

polikliniek St. Franciscus